Prace dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w klubach Kwadrat i Piast w pierwszym tygodniu ferii zimowych. 

Zajęcia plastyczne _ Ferie 2022Show Gallery