Grzegorz

W zajęciach wokalnych uczestniczą soliści oraz zespoły wokalno-instrumentalne. Podstawą zajęć są ćwiczenia z emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, dykcja, interpretacja oraz stosowanie środków wyrazu muzycznego.
Zapisy prowadzimy na początku września każdego nowego roku szkolnego. Przyjmowane są osoby mające predyspozycje muzyczne (słuch muzyczny, poczucie rytmu, dobry głos itp.). Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach biorą udział w imprezach organizowanych przez klub "Kwadrat" (i nie tylko), takich jak konkursy piosenki, koncerty, festyny, wernisaże i imprezy okolicznościowe.

Zajęcia prowadzi Pan Grzegorz Uszkiewicz

Zapraszamy na zajęcia wokalne w Klubie Kwadrat

czwartek: godzina 16.30

sobota: godzina 10.00